Tag Archives: Sayyidul Istighfar

Sayyidul Istighfar Pronunciation: Allahumma anta rabbi laaa ilaaha illa anta. Khalaq tani wa aana a’bduk.…

Read more

1/1